personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Derby víťaz lesa

Derby víťaz lesa

Pravidlá

Derby víťaz lesa je súťaž zameraná na prácu retrievera na pofarbenej stope - dohľadávanie srnčej zveri. Súťaž organizuje Slovenský športový klub retrieverov.

Súťaž je dvojdňová. Jeden deň sú na programe Farbiarske skúšky retrieverov (FSR) a druhý Lesné skúšky retrieverov (LSR) konané podľa skúšobných poriadkov pre retrievery a všeobecných zásad pre skúšky poľovne upotrebiteľných psov vydaných Slovenskou poľovníckou komorou. FSR a LSR môžu byť zorganizované aj v opačnom poradí, najprv LSR potom FSR, a nemusia prebehnúť v 2-och bezprostredne po sebe nasledujúcich dňoch. Musia však byť zorganizované v tom istom kalendárnom roku.

O titul Derby víťaz lesa sa môžu uchádzať psy, ktoré obe skúšky absolvujú v I. cene. Zvíťazí retriever s najvyšším súčtom bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje chovnosť, potom vek a nakoniec meno psa.

Ak pes získa titul Debry víťaz lesa 3-krát, stáva sa Grand víťazom lesa a v ďalších ročníkoch sa skúšok na pofarbenej stope zúčastniť môže, ale o titul Derby víťaz lesa viac nesúťaží.

Vyhlásenie výsledkov a ceny

Vyhlásenie výsledkov súťaže je v závere dňa konania druhej skúšky.

Derby víťaz lesa je ocenený pohárom, ktorý do súťaže venuje primátor mesta Nové Zámky.


 Výsledky