personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Podujatia

Podujatia 2023

 18. 2.

Berek

Nové Zámky

Výcvik pre začiatočníkov a mladých psov

 25. 3.

Berek

Nové Zámky

Výcvik pre začiatočníkov a pokročilých psov

 22.-23. 4.

Berek

Nové Zámky

Výcvikový víkend

 22. 4.

Nové Zámky

 

Členská schôdza a vyhodnotenie roka 2022

 24. 6.

Berek

Nové Zámky

Príprava na DVL – tréning

 1.-2. 7

Berek

Nové Zámky

 9. ročník Derby víťaz lesa
 1. 7. sobota

Berek

Nové Zámky

Farbiarske skúšky retrieverov, Klubový víťaz

Farbiarske skúšky malých plemien, Víťaz skúšok

 

2. 7. nedeľa

Berek

Nové Zámky

Lesné skúšky retrieverov, Klubový víťaz

Lesné skúšky malých plemien, Víťaz skúšok

 

 5.–12. 8.

Lubina,

Stará Turá

Týždňový výcvik poľovnej kynológie

 1. 10.

Zelený Háj

Hurbanovo

Jesenné skúšky retrieverov,

CACT, R-CACT, Klubový víťaz

Jesenné skúšky stavačov, Víťaz skúšok

Jesenné skúšky malých plemien, Víťaz skúšok

 

 21.–22.10.

Zelený Háj

Hurbanovo

Všestranné skúšky retrieverov,

CACT, R-CACT, Klubový víťaz

 

 2. 12.

Nové Zámky

Vyhodnotenie výcvikového roka 2023

... a možno príde aj Mikuláš...

  • Zmena termínov a miesta konania vyhradená.

  • Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti sú organizované v spolupráci s obvodnými poľovníckymi komorami podľa miestnej príslušnosti.

  • K prihláške na skúšky treba okrem potrvdenia o úhrade štartovného, priložiť aj kópiu preukazu o pôvode psa.

  • Prihlásenie sa na podujatie zakladá súhlas účastníka s publikovaním svojho mena a fotografického materiálu zhotoveného na podujatí v elektronických i tlačených médiách bez akýchkoľvek obmedzení. Prípadný nesúhlas je nutné oznámiť usporiadateľovi daného podujatia. Z tohto dôvodu musí účastník podpísať prihlášku na dané podujatie a zaslať ju buď poštou alebo oskenovanú na e-mail usporiadateľa.

  • Účelom výcvikových dní je, okrem prípravy začiatočníkov, hlavne príprava vodičov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s možnosťou praktického preskúšania si disciplín na týchto skúškach. Extra výcvik sa dá individuálne dohodnúť s niektorým členom komisie pre výcvik, pozri kontakty .

  • Poplatky za skúšky schválené na ČS v Nových Zámkoch 1.2.2020. Združené štartovné na súťaž Debry víťaz lesa (FSR+LSR) pre člena 80€, pre nečlena 100€.
skúška štartovné pre člena
FSR, FSMP 60 € 50 €
LSR, LSMP 60 € 50 €
JSR, JSS 60 € 50 €
VP 70 € 60 €
FD 50 € 40 €
VSR, SRPMZ 120 €

100 €