personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Podujatia

Podujatia 2022

5.3.
Zlatnícka dolina
Nové Zámky
Vyhodnotenie výcvikového roka 2021
Klubová konferencia, pozvánky členom na e-mail
23 - 24.4. Nové Zámky
Otvorenie výcvikového roka
v sobotu Členská schôdza
25.6. Nové Zámky Precvičenie discipín FSR a LSR
2 - 3.7. Nové Zámky
Súžaž DERBY VÍŤAZ LESA 2022
8. ročník "O pohár primátora mesta Nové Zámky"
v sobotu FSR a FSMP, v nedeľu LSR a LSMP
6 - 13.8. Lubina Letný výcvikový tábor 
4.9. Zelený Háj

Špeciálne skúšky z vodnej práce, CACT

Výsledky   Vyhodnotenie

2.10. Zelený Háj
Jesenné skúšky retrieverov, CACT
Jesenné skúšky stavačov
22 - 23.10. Zelený Háj Skúšky retrieverov z prinášania malej zveri, CACT
3.12. Nové Zámky
Vyhodnotenie výcvikového roka 2022
  • Zmena termínov a miesta konania vyhradená.

  • Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti sú organizované v spolupráci s obvodnými poľovníckymi komorami podľa miestnej príslušnosti.

  • K prihláške na skúšky treba okrem potrvdenia o úhrade štartovného, priložiť aj kópiu preukazu o pôvode psa.

  • Prihlásenie sa na podujatie zakladá súhlas účastníka s publikovaním svojho mena a fotografického materiálu zhotoveného na podujatí v elektronických i tlačených médiách bez akýchkoľvek obmedzení. Prípadný nesúhlas je nutné oznámiť usporiadateľovi daného podujatia. Z tohto dôvodu musí účastník podpísať prihlášku na dané podujatie a zaslať ju buď poštou alebo oskenovanú na e-mail usporiadateľa.

  • Účelom výcvikových dní je, okrem prípravy začiatočníkov, hlavne príprava vodičov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s možnosťou praktického preskúšania si disciplín na týchto skúškach. Extra výcvik sa dá individuálne dohodnúť s niektorým členom komisie pre výcvik, pozri kontakty .

  • Poplatky za skúšky schválené na ČS v Nových Zámkoch 1.2.2020. Združené štartovné na súťaž Debry víťaz lesa (FSR+LSR) pre člena 80 €, pre nečlena 100 €.
skúška štartovné pre člena
FSR, FSMP 60 € 50 €
LSR, LSMP 60 € 50 €
JSR, JSS 60 € 50 €
VP 70 € 60 €
FD 50 € 40 €
VSR, SRPMZ 120 €

100 €