personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Podujatia

Podujatia 2019

UPOZORNENIE:
 • Pri prihlásením sa na podujatie účastník vyjadruje svoj súhlas s publikovaním svojho mena a priezviska a fotografického materiálu zhotoveného na podujatí v elektronických i tlačených médiách bez akýchkoľvek obmedzení. Z tohto dôvodu musí prihlášku na dané podujatie popísať a zaslať buď poštou alebo oskenovanú na e-mail.
13.4.
Belá, Iža,
Bacúch
regionálne výcviky
nácvik dohľadávania a prinášania na diaľku (vlečenej zveri)
Bacúch len začiatočníci
27. a 28.4.
Nové Zámky
výcvikový víkend
nácvik disciplín FSR, LSR, FD
8.6.
Belá, Iža,
Bacúch
regionálne výcviky
nácvik dohľadávania a prinášania pohodenej zveri
Bacúch len začiatočníci
5.7.
Nové Zámky
príprava na Derby víťaz lesa
13. a 14.7.
Nové Zámky
súťaž DERBY VÍŤAZ LESA 2017 o pohár primátora mesta Nové Zámky V.ročník
13.7. FSR a FSMP, 14.7. LSR a LSMP
3. až 10.8. Skýcov
klubová dovolenka
týždňový výcvik
17.8.
Báb
Špeciálne skúšky z vodnej práce CACT
29.8.
Iža, Belá
príprava na JSR
7.9.
Imeľ
Jesenné skúšky retrieverov CACT a Jesenné skúšky stavačov
12.10.
Nové Zámky
príprava na FD
19.10.
Nové Zámky
Farbiarske skúšky duričov
6.12. až 8.12.
Skýcov
slávnostné ukončenie výcvikového roka 2019
Členská schôdza

 • Účelom výcvikových dní je, okrem prípravy začiatočníkov, hlavne príprava vodičov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s možnosťou praktického preskúšania si disciplín na týchto skúškach. Extra výcvik sa dá individuálne dohodnúť s niektorým členom komisie pre výcvik.

 • Poplatok za výcvik pre nečlenov 10 €/deň, členovia klubu zdarma. Individuálny výcvik podľa dohody.


 • Účasť na regionálnom výcviku je potrebné dohodnúť s organizátorom aspoň týždeň vopred. Kontakty:
  • Bacúch (Brezno): Andrea Kudybová, tel.+421 918 784 336
  • Iža (Komárno): František Kľučka, tel.+421 908 790 083
  • Belá (Martin): Dušan Kollárik, tel.+421 905 514 120

 • K prihláške na skúšky treba okrem potrvdenia o úhrade štartovného, priložiť aj kópiu preukazu o pôvode psa

 • Poplatky za skúšky schválené na ČS v Skýcove 30.11.2018. Združené štartovné na súťaž Debry víťaz lesa (FSR+LSR) pre člena 80 €.
skúška štartovné pre člena
FSR, FSMP 80 € 50 €
LSR, LSMP 80 € 50 €
JSR, JSS, FD 80 € 50 €
VP 100 € 60 €
VSR, SRPMZ 160 € 100 €

 • Zmena termínov a miesta konania vyhradená.