personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Podujatia

Podujatia 2022

5.3.

Zlatnícka dolina

Nové Zámky

Vyhodnotenie výcvikového roka 2021

Klubová konferencia, pozvánky členom na e-mail

23 - 24.4.

Nové Zámky

Otvorenie výcvikového roka

v sobotu Členská schôdza

25.6.

Nové Zámky

Precvičenie discipín FSR a LSR

2 - 3.7.

Nové Zámky

Súžaž DERBY VÍŤAZ LESA 2022

8. ročník "O pohár primátora mesta Nové Zámky"

v sobotu FSR a FSMP, v nedeľu LSR a LSMP

6 - 13.8.

Lubina

Letný výcvikový tábor

4.9.

Zelený Háj

Špeciálne skúšky z vodnej práce, CACT

Výsledky    Vyhodnotenie

2.10.

Zelený Háj

Jesenné skúšky retrieverov, CACT

Jesenné skúšky stavačov

Výsledky      Vyhodnotenie

22 - 23.10.

Zelený Háj

Skúšky retrieverov z prinášania malej zveri, CACT

Výsledky      Vyhodnotenie    Poďakovanie

3.12.

Nové Zámky

Vyhodnotenie výcvikového roka 2022

Oznam pre členov klubu: Vyhodnotenie výcvikového roka plánované na 3.12. 2022 sa z organizačných a zdravotných dôvodov konať nebude. V prípade záujmu o spoločný výcvik a priaznivého počasia sa vyhodnotenie uskutoční v januári 2023.

Ďakujeme za pochopenie

Výbor SŠKR

 

  • Zmena termínov a miesta konania vyhradená.

  • Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti sú organizované v spolupráci s obvodnými poľovníckymi komorami podľa miestnej príslušnosti.

  • K prihláške na skúšky treba okrem potrvdenia o úhrade štartovného, priložiť aj kópiu preukazu o pôvode psa.

  • Prihlásenie sa na podujatie zakladá súhlas účastníka s publikovaním svojho mena a fotografického materiálu zhotoveného na podujatí v elektronických i tlačených médiách bez akýchkoľvek obmedzení. Prípadný nesúhlas je nutné oznámiť usporiadateľovi daného podujatia. Z tohto dôvodu musí účastník podpísať prihlášku na dané podujatie a zaslať ju buď poštou alebo oskenovanú na e-mail usporiadateľa.

  • Účelom výcvikových dní je, okrem prípravy začiatočníkov, hlavne príprava vodičov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s možnosťou praktického preskúšania si disciplín na týchto skúškach. Extra výcvik sa dá individuálne dohodnúť s niektorým členom komisie pre výcvik, pozri kontakty .

  • Poplatky za skúšky schválené na ČS v Nových Zámkoch 1.2.2020. Združené štartovné na súťaž Debry víťaz lesa (FSR+LSR) pre člena 80 €, pre nečlena 100 €.
skúška štartovné pre člena
FSR, FSMP 60 € 50 €
LSR, LSMP 60 € 50 €
JSR, JSS 60 € 50 €
VP 70 € 60 €
FD 50 € 40 €
VSR, SRPMZ 120 €

100 €