personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Podujatia

Podujatia 2021

UPOZORNENIE:
  • Prihlásenie sa na podujatie zakladá súhlas účastníka s publikovaním svojho mena a fotografického materiálu zhotoveného na podujatí v elektronických i tlačených médiách bez akýchkoľvek obmedzení. Prípadný nesúhlas je nutné oznámiť usporiadateľovi daného podujatia. Z tohto dôvodu musí účastník podpísať prihlášku na dané podujatie a zaslať ju buď poštou alebo oskenovanú na e-mail usporiadateľa.
 15.5.
Nové Zámky
Rozlúčka s pánom Štefanom Janegom
pietna spomienka sa uskutoční v lesoparku Berek

24. a 25.4.

22. a 23.5.

Nové Zámky
výcvikový víkend
Členská schôdza a slávnostné vyhodnotenie výcvikového roka 2020
program bude zaslaný pozvánkou členom na e-mail
3.7.
Nové Zámky
príprava na Derby víťaz lesa
10. a 11.7.
17. a 18.7.
Nové Zámky
súťaž DERBY VÍŤAZ LESA 2021
7. ročník "O pohár primátora mesta Nové Zámky"
31.7. až 7.8.
7.8. až 14.8.
 chata Ostrá
na Ostravici
letný výcvikový tábor
nácvik disciplín skúšok poľovnej upotrebiteľnosti pre retrievery + disciplíny Trialu so studenou zverou
bližšie info o ubytovaní a stravovaní u pani Saganovej
6.8.
Trial so studenou zverou (Cold Game Trial)
1.9.
Hurbanovo
príprava na JSR
prednostne pre účastníkov
5.9.
Hurbanovo
Zelený Háj
Jesenné skúšky retrieverov a stavačov
25.9.
26.9.
Hurbanovo
Nové Zámky
príprava na VSR
prednostne pre účastníkov
8. až 10.10.
Hurbanovo
Nové Zámky
Všestranné skúšky retrieverov
4.12.
Nové Zámky
slávnostné ukončenie výcvikového roka 2021
  • Zmena termínov a miesta konania vyhradená.

  • Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti sú organizované v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Nové Zámky.

  • K prihláške na skúšky treba okrem potrvdenia o úhrade štartovného, priložiť aj kópiu preukazu o pôvode psa.


  • Účelom výcvikových dní je, okrem prípravy začiatočníkov, hlavne príprava vodičov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s možnosťou praktického preskúšania si disciplín na týchto skúškach. Extra výcvik sa dá individuálne dohodnúť s niektorým členom komisie pre výcvik.

  • Poplatok za spoločný výcvik pre nečlenov 10 €/deň, členovia klubu zdarma. Poplatok za spoločný výcvik je potrebné uhradiť na účet klubu a do správy pre príjemcu uviesť meno vodiča - miesto a dátum výcviku. Individuálny výcvik podľa dohody s cvičiteľom.

  • Poplatky za skúšky schválené na ČS v Nových Zámkoch 1.2.2020. Združené štartovné na súťaž Debry víťaz lesa (FSR+LSR) pre člena 80 €, pre nečlena 100 €.
skúška štartovné pre člena
FSR, FSMP 60 € 50 €
LSR, LSMP 60 € 50 €
JSR, JSS 60 € 50 €
VP 70 € 60 €
FD 50 € 40 €
VSR, SRPMZ 120 €

100 €