Novinky 2018


  • členský poplatok pre rok 2018 ostáva 20 €. Úhrada pre stálych členov do 31.1.2018. Pri úhrade nezabudnúť nahlásiť zmeny týkajúce sa členstva v SPZ; riadneho v OkO/RgO alebo kolektívneho v inom klube. Členstvo v SPZ sa nevzťahuje na členov zo zahraničia.

Vážení členovia Slovenského športového klubu retrieverov, milí psí priatelia!

            Nastal čas zimných radovánok s našimi psami. K zime patria aj poľovačky, na ktorých môžeme ukázať druhým čo s našimi pomocníkmi dokážeme a možno nám za to aj zatlieskajú :)

            Koncom roka sa zvykne bilancovať. Tento rok bol pre náš klub úspešný. Počet našich členov sa opäť rozrástol a nás to motivuje pokračovať v ďalšej spoločnej práci v prospech poľovných retrieverov. Veď ako nás vždy teší, keď náš pes chápe čo sa od neho vyžaduje a v poľovnej praxi a podáva obdivuhodné výkony pri dohľadávaní a prinášaní úlovkov. Všetci vieme čo na našich spoločníkov platí a kde treba na tréningoch pridať. Práve v tomto sa Vám klub snažil po celý rok pomáhať.

            V roku 2017 sme úspešne zorganizovali už 3. ročník súťaže „Derby víťaz lesa“ pod záštitou primátora mesta Nové Zámky, ktorá sa stáva tradíciou nášho klubu. Úspešne boli zorganizované aj Jesenné skúšky a nášmu klubu sa podarilo prvý krát na Slovensku zorganizovať Skúšky retrieverov z prinášania malej zveri, ktoré sú vrcholnou poľovnou previerkou pre plemená retrieverov. Celkovo na našich podujatiach štartovalo 56 psov z toho 36 retrieverov, 33 úspešne a len 3 neúspešne. Jeden retriever absolvoval všetky 4 skúšky, dva 3 skúšky, šesť 2 skúšky a jedenásti 1 skúšku. Náš klub sa svojou činnosťou zaradil medzi uznávané kluby venujúce sa poľovným psom na Slovensku.

            V stúpajúcom trende mienime pokračovať. Našim členom chceme poskytnúť viac možností trénovať a aj socializovať ich psíkov na regionálnych výcvikoch. Plánujeme zorganizovať už tradičnú súťaž Derby víťaz lesa a ďalšie skúšky poľovnej upotrebiteľnosti. Vrcholmi výcvikového roka 2018 by mali byť Všestranné skúšky retrieverov a Field Trial na bažanty. Všetky skúšky a FT budú podujatiami Majstrovstiev SŠKR. Konkrétny plán budúcoročných podujatí bude publikovaný na stránkach klubu po ich zverejnení v kynologickom kalendári Slovenského poľovníckeho zväzu. Naše ciele máme pevne stanovené a veríme, že s vašou účasťou sa nám ich podarí naplniť.

            Čo ešte dodať? Snáď len toľko, aby blížiace sa Vianoce boli pre vás časom pokoja a radosti v kruhu Vašich rodín a srdcu blízkych, aby budúci rok 2018 bol pre každého z nás úspešný a aby sme sa v plnom zdraví a výbornou náladou opäť radi stretávali a zažívali čo najkrajšie chvíle s našimi psími spoločníkmi.

            Zo srdca Vám všetko najlepšie želá Výbor Slovenského športového klubu retrieverov.

 171201 32 Skycov 600x400

Pour Felicite 2018