Novinky 2017


 • záujemcom o slávnostné vyhodnotenie výcvikového roka 2017 oznamujeme, že je nás dosť a zakáľačka bude. Vlastne je nás akurát a ďalším záujemcom, vzhľadom na kapacitu chaty, už vyhovieť nemožno.

 • pozvánka na slávnostné vyhodnotenie výcvikového roka spojené s výcvikom a Mikulášskou zakáľačkou v Skýcove cez víkend 1. až 3.12.2017. Uzávierka prihlášok 3.11.2017.


170924 Jasova fb

 • precvičenie SRPMZ nebude v sobotu, ale v nedeľu 24.9.2017. Zraz o 8:00 pred Obecným úradom v Jasovej.


170903 127a Komjatice • propozície na Jesenné skúšky retrieverov a stavačov v Komjaticiach 3.9.2017. Uzávierka prihlášok 12.8.2017.

 • výsledková listina a fotoalbum zo súťaže Derby víťaz lesa 2017 o Pohár primátora mesta Nové Zámky, Farbiarske a Lesné skúšky retrieverov a malých plemien

170521 1 lsr fb

Derby víťaz lesa 2017, DAMON z Humburských luk vedený pani Martinou Sofiou Svitnič


 • v nedeľu 18.6.2017 sa uskutoční výcvik v Belej pri Martine, mapka . Počet účastníkov obmedzený, členovia klubu majú prednosť k termínu uzávierky prihlášok 12.6.2017, prihláška.doc , prihláška.pdf .

 • fotoalbum z výcvikového víkendu v Nových Zámkoch 22. a 23.4.2017

 • pozvánka na súťaž Derby víťaz lesa 2017, farbiarske a lesné skúšky retrieverov a malých plemien v lesoparku Berek, Nové Zámky 20. a 21.5.2017

 • pozvánka na klubovú dovolenku do Skýcova, týždenný intenzívny výcvik psov

 • cez víkend 22. a 23.4.2017 prebehne v lesoparku Berek výcvik zameraný na farbiarske a lesné skúšky retrieverov, disciplíny pre súťaž DERBY VÍŤAZ LESA 2017. Zároveň aj výcvik pre začiatočníkov. Poplatok pre nečlenov 10 €/pes/deň, členovia klubu zdarma. Kvôli zabezpečeniu dostatku zveri a pofarbených stôp pre psov, a tiež stravy pre účastníkov, je potrebné nahlásiť účasť do 17.4. (Veľkonočný pondelok) pani Helene Saganovej, prihláška .
 • zraz na parkovisku na konci Tatranskej ulice v sobotu o 9:00, záujem o obed v reštaurácii Berek nahlásiť pani Helene Saganovej

 • zmena termínu konania Jesenných skúšok v Komjaticiach zo soboty na nedeľu 3.9.2017, pozri .

 • klubová konferencia odhlasovala zloženie Výboru a Kontrólnej komisie klubu i regionálnych výcvikárov, ktorých úlohou je pomoc pri príprave na skúšky psom a ich vodičom zo svojho okolia, hlavne začiatočníkom, pozri .

Vážení priaznivci a členovia Slovenského športového klubu retrieverov,
aj tento rok môžete prispieť na činnosť klubu 2% z vašich daní za rok 2016, pozri http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=21922
Ďakujeme

 • záujemcov o klubové tričká informujeme, že uzávierka hromadnej objednávky bude 28.2.2017. Objednávky prijíma pani Helena Saganová, tajomníčka klubu, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tričká si budete môct prevziať na nasledovných klubových podujatiach.

 • v zmysle zosúladenia sa s organizáciou Snemu Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorého je sme organizačnou zložkou, je úlohou klubu zvolať klubovú konferenciu.

Klubová konferencia sa uskutoční v sobotu 18.3.2017 v hoteli Hubert, Budovateľská 2, Nové Zámky, so začiatkom o 16:00, mapka .

Program:
1. otvorenie
2. zhodnotenie činnosti za rok 2016 a spresnenie plánu činnosti na rok 2017
3. návrh kandidátov do Výboru a Kontrolnej komisie klubu a zástupcu do Pléna Kynologickej rady SPZ a ich voľba
4. uznesenie
5. záver
 • vzhľadom na konferenciu sa neuskutoční plánovaný výcvik v Turci, ale v rámci víkendu 18. a 19.3.2017 bude dvojdňový výcvik v lesoparku Berek pre pokročilých i začiatočníkov. Zraz o 10.00 na konci Tatranskej ulice, mapka . Poplatok 10 €/deň pre nečlenov, členovia klubu zdarma.
 • z dôvodu zabepečenia zveri na výcvik a občerstvenia na konkerenciu je potrebné do 12.3. nahlásiť účasť pani Helene Saganovej, tajomníčke klubu, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 • možnosť bytovania v hoteli Hubert, tel. +421 915 737 643.

 •  od 17.1. do 26.1. boli stránky nedostupné. Príčinou bol hackerský útok odkiaľsi z Turecka. Za nepríjemnosti spôsobené výpadkom sa ospravedňujeme.

 • členský poplatok na rok 2017 pre stálych členov 20 €, úhrada do 31.1.2017

sskr pf2017


 • minuloročné podujatia a informácie v archíve