personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Novinky

Novinky 2019


Členská schôdza

Vážení členovia, po tréningu v sobotu 27.4.2019 sa v Športhoteli v Nových Zámkoch uskutoční Členská schôdza so začiatkom o 16:00 s nasledovným programom:

1. otvorenie, schválenie programu, voľba mandátovej a návrhovej komisie
2. oboznámenie s aktuálnom situáciou, informácie zo zasadnutia  Pléna KR SPZ
3. diskusia a rôzne
  • doplnenie Výboru
  • doplnenie Vnútorného poriadku, čl.5 Oprávnenia a povinnosti členov klubu
  • schválenie poriadku pre Skúšky prinášania so studenou zverou (Cold Game Test)
  • návrh a schválenie rozpočtu na r. 2019
  • podmienky čerpania podielu z poukázaných 2% z daní
  • a iné
4. vyhlásenie výsledkov „Majstrovstiev SŠKR 2018“ a vyžrebovanie „súťažienky“
5. uznesenie
6. záver
 
Poznámka:
o 15-tej bude v hoteli zabezpečený oneskorený obed v hodnote 6,00 €.
 
Váš záujem výcvik (začiatočník, pokročilý), záujem o jedlo a účasť na schôdzi oznámte pani tajomníčke Helene Saganovej, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 
Výbor SŠKR

2% z našich daní

Vážení naši členoviaz poukázanej sumy na členské a štartovné poplatky, prípadne na zakúpenie klubových tričiek a odznakov. Presné podmienky čerpania budú predmetom schválenia na najbližšej členskej schôdzi.

Výbor SŠKR


SÚŤAŽIENKA

Na obrázku je pes s jedným z prvých dummy štandardnej hmotnosti vyrobený na Slovensku. O jeho vznik sa pričinili najmä dvaja poľovníci, aby podporili ľudí so záujmom udržiavať a rozvíjať pracovné vlastnosti retrieverov.

Ak do 24.4.2019 zašlete na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. správu s predmetom "súťažienka", v ktorej uvediete meno a priezvisko aspoň jedného z nich, môžete získať niektorý z upomienkových predmetov venovaných naším klubom. Žrebovanie sa uskutoční 27.4.2019. Členstvo v klube nie je podmienkou. V správe nezabudnite uviesť vaše meno a priezvisko, a mladší ako 15 rokov aj dátum narodenia.

1. klubový odznak + reflexný šál
2. klubový odznak + reflexný obojok
3. klubový odznak + psia deka
4. a 5. klubový odznak

Pomôcka: obrázok je z roku 2006.

1st dummy  • pripomienka: člen, ktorý má záujem zotrvať v klube, je povinný uhradiť členské pre rok 2019 v sume 20 € do 31.1.2019


Vážení naši členovia a priaznivci.

Čas vianočný - čas bilančný.
V roku 2018 sme spolu zažili chvíle veselé i veľmi smutné. Niektorým z Vás sa darilo viac, niektorým menej. Občas nám jedni zatlieskali, občas iní závideli a niektorí sa aj škodoradostne posmievali.

Šiesti naši členovia so svojimi parťákmi absolvovali svoje prvé poľovné skúšky .

Čas vianočný - čas sviatočný, čas alžbetínskej serenády.
Prajeme Vám pokojné prežitie Adventu a Vianoc a veľa úspechov v roku 2019. Plán na to máme.

Výbor SŠKR