personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Novinky

Novinky 2022 

Vážení hostia, webová stránka Slovenského športového klubu retrieverov  z dôvodu technických úprav v súčasnej dobe funguje v obmedzenom režime. 

Ďakujeme vám za pochopenie a trpezlivosť.

 

SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB RETRIEVEROV

Slávičia 23, 940 01 Nové Zámky

VVS/1-900/90-43883, IČO 42367964, DIČ 2024099946, č.ú. 25 0900 0000 0050 5849 4069 SK

 

Vás pozýva na

FARBIARSKE SKÚŠKY RETRIEVEROV A MALÝCH PLEMIEN

Termín: 2. júla 2022

LESNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV A MALÝCH PLEMIEN

Termín: 3. júla 2022

 

8. ročník súťaže o

POHÁR PRIMÁTORA MESTA NOVÉ ZÁMKY

s udelením titulu DERBY VÍŤAZ LESA  pre retrievera, ktorý sa nachádza v I. cene Farebných retrieverov av I. cene Lesných  retrieverov,

s najvyšším súčtom bodov za obidva dni súťaženia,  ako udelením titulu

KLUBOVÝ VÍŤAZ  pre najlepšieho psa skúšok, ktorý je v majiteľstve člena Slovenského športového klubu retrieverov.

 

Skúšky sú otvorené aj pre malé plemená bez súťaže o titul.

 

Miesto konania: Lesopark BEREK – Nové Zámky

Prezentácia štartujúcich: 07.00 – 07.30 hod. kynologické cvičisko pri lesoparku BEREK,  na konci Tatranskej ulice

 

Štartovné :   2. júla 2022 FSR a MP 3. júla 2022 LSR a MP    Spoločné štartovné

                                                                                                 pre obidva dni skúšok

Člen SŠKR 50,- € 50,- € 80,- €

Nečlen SŠKR 60,- € 60,- € 100,- €

 

Uzávierka prihlášok: 3. júna 2022

 

Skúšky budú prebiehať podľa platných skúšobných poriadkov pre retrievery a pre malé plemená, vydaných  SPK dňa 3.5.2013.

Poľovníci postupujú s brokovou zbraňou, nepoľovníci môžu požiadať o zabezpečenie strelca.

 

Vyplnenú prihlášku podpísanú majiteľom psa, naskenovaný preukaz pôvodu psa a naskenovaný doklad  o úhrade štartovného, ​​zašlite len e-mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tajomníčke klubu.

 

Pri prezentácii majiteľa predloží preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz s platnými očkovaniami najmenej  3 týždne a najviac 1 rok pred konaním akcií proti besnote, psinke, parvoviróze, infekčnej  hepatitíde a psincovému kašľu. Choré psy a hárajúce suky budú zo súťaže vylúčené!

 

Výbor SŠKR v spolupráci s ObPK Nové Zámky.

 Prihláška - FSR a MP 2. Júl            Prihláška - LSR a MP 3. Júl


  • P lán podujatí 2022

  • Poplatok 30 € (bol zvýšený o + 10 € členskou schôdzou dňa 5. 3. 2022 s platnosťou od tohto roku, teda od roku 2022), pre trvanie členstva úhrada doplatku +10 € nutné do 30. 4. 2022