personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Novinky

 

Novinky 2024

 

 

OZNAM

Z dôvodu naplnenia limitného počtu štartujúcich na FSR a MPa takisto aj na LSR a MP,

je dňom 30. 5. 2024  prijímanie prihlášok psov

UKONČENÉ !

 

 

 


 

SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB RETRIEVEROV

Vás pozýva na

Farbiarske skúšky retrieverov a malých plemien

Termín : 5. júla 2024 – piatok

a na

Lesné skúšky retrieverov a malých plemien

Termín : 6. júla 2024 – sobota

v rámci konania 10. ročníka súťaže o

POHÁR PRIMÁTORA MESTA NOVÉ ZÁMKY

s udelením titulu DERBY VÍŤAZ LESA

pre retrievera, ktorý sa umiestni v I. cene na Farbiarskych skúškach retrieverov a v I. cene na Lesných skúškach retrieverov, s najvyšším súčtom bodov za obidva dni súťaženia,

a s udelením titulu KLUBOVÝ VÍŤAZ

pre najlepšieho psa skúšok, ktorý je v majiteľstve člena Slovenského športového klubu retrieverov. Skúšky sú otvorené aj pre malé plemená s udelením titulu Víťaz skúšok.

 Miesto konania:

Lesopark BEREK – Nové Zámky

Prezentácia štartujúcich:

PIATOK aj v SOBOTU v čase07.00 – 07.30 hod.

pri poľovníckom dome PZ Zelený Háj, Hurbanovo – miestna časť Konkoľ,

ktorý bude základňou počas obidvoch dní skúšok, GPS: 47,8472120, 18,1917165

 

Štartovné :

 5. júla 2024 FSR a MP  6. júla 2024 LSR a MP

Spoločné štartovné pre obidva dni skúšok

Člen SŠKR

60,- €

60,- €

100,- €

Nečlen SŠKR

70,- €

70,- €

120,- €

 

 

Uzávierka prihlášok: 12. júna 2024

PRIHLASKA FSR&MP 2024                PRIHLASKA LSR&MP 2024

Skúšky budú prebiehať podľa platných skúšobných poriadkov pre retrievery a pre malé plemená, vydaných SPK dňa 3.5.2013.

 Vyplnenú a naskenovanú prihlášku podpísanú majiteľom psa, naskenovaný preukaz pôvodu psa a naskenovaný doklad o úhrade štartovného na účet SŠKR, VS: 5672024, informácia pre prijímateľa: meno štartujúceho, zasielajte len e-mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tajomníčke klubu.

Pri prezentácii majiteľ predloží preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz s platnými očkovaniami, najmenej 4 týždne a najviac 1 rok pred konaním skúšok, proti besnote, psinke, parvoviróze, infekčnej hepatitíde a psincovému kašľu. Choré psy a hárajúce suky budú zo skúšok vylúčené!

Výbor SŠKR v spolupráci s Mestom Nové Zámky a ObPK Nové Zámky

Prihlášky TU:

PRIHLASKA FSR&MP 2024

PRIHLASKA LSR&MP 2024

 

 


Vážení členovia Slovenského športového klubu retrieverov,

     aj v tomto roku pripravujeme konanie letného týždňového výcviku poľovnej kynológie, ktorý sa bude už po tretí rok opätovne konať v revíri pri obci Lubina, so zabezpečením ubytovania v penzióne Roh. Počas minulých rokov zúčastnení členovia pozitívne hodnotili úroveň ubytovania, stravu, aj dostupnosť výcvikových priestorov na základe dohody o využívaní poľovného revíru za účelom výcviku.

      Týždňový výcvik poľovnej kynológie sa bude konať v dňoch 20. až 27. júla 2024 (od soboty do soboty), ubytovatelia nám zaslali nasledovnú cenovú ponuku na tento rok 2024:

- ubytovanie 17,50 €/ 1 osoba / 1 noc

- strava (plná penzia) 23,50 / 1 osoba / 1 deň     DETSKÁ STRAVA 12,00 / 1 deň

- poplatok za psa 5 € / 1 pes / 1 deň

- poplatok za parkovanie - ZDARMA

Zároveň nás ubytovatelia požiadali o čo najskoršie potvrdenie ZÁVÄZNEJ OBJEDNÁVKY s konkrétnym počtom osôb a psov, a zálohovú úhradu polovice pobytu.

      Uprednostnení budú záujemcovia o celú dĺžku pobytu (na celý týždeň), polovičný pobyt môže byť akceptovaný až po uspokojení záujemcov o celý pobyt.

     V prípade veľkého záujmu o celý pobyt na dovolenke, je prioritou obsadiť rodinné izby, to znamená dvoj-izba so 4 až 5 posteľami, v plnom úložnom rozsahu. To znamená, že nebude možné takúto izbu obsadiť napr. len jednou dvojicou – manželia. Všetko sa bude odvíjať od počtu prihlásených.

      Predpokladáme zvýšený záujem o pobyt a preto VOPRED ŽIADAME, aby sa priatelia ubytovali v jednej bunke, alebo napísali s kým by mohli byť ubytovaní v prihláške na pobyt.

     V prípade, že máte záujem zúčastniť sa letného týždňového výcviku poľovnej kynológie, žiadame vás v lehote do 30. apríla 2024 vyplniť a podpísať PRIHLÁŠKU na pobyt a výcvik, zaslať e-mailom na adresu tajomníčky klubu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , a zaslať úhradu polovice pobytu  

na účet SŠKR: SK25 0900 0000 0050 5849 4069,

VS: 72024,

v správe pre prijímateľa uviesť heslo: LETO 2024 a meno prihláseného. 


2% z dane

Vážení členovia,

Zase prišiel čas možnosti poukázať 2% z našich daní.

Ak budete ochotní prispieť nášmu klubu, budeme Vám vďační.

ĎAKUJEME

Predvyplnený formulár

 


 

Vážení členovia SŠKR,

pokračujeme v našej činnosti.

V sekcii Podujatia nájdete plán kynologických podujatí nášho klubu na rok 2024. 

 S pozdravom Výbor SŠKR