Novinky 2016Neštartujúci diváci, príslušníci korony, majú možnosť objednať si obed u pani Heleny Saganovej, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. +421 905 248 627 najneskôr do nedele 2.10. Cena obeda 3,50€ ; členovia klubu zdarma.


  • fotoalbum z klubovej dovolenky

  • klub má v súčasnosti 58 členov


  • júlové číslo poľovníckeho magazínu Lovu zdar obsahuje aj článok o našej súťaži Derby víťaz lesa 2016, str. 46-47


  • propozície.pdf a prihláška.pdf (prihláška.doc) na Špeciálne skúšky z vodnej práce - CACT, Jasová 3.9.2016
  • uzávierka prihlášok 4.8.2016. K prihláške treba priložiť, okrem potvrdenia o úhrade štartovného, aj kópiu preukazu o pôvode psa.
  • počet štartujúcich je limitovaný možnosťami revíru

Asta mrkklub patrí medzi prijímateľov 2% z daní fyzických a právnických osôb za rok 2015. Formulár na poukázanie 2% z dane pre zamestnanca si môžete stiahnuť TU . 2% z dane za rok 2015 je možné poukázať do konca apríla 2016. Viac o tom ako poukázať 2% z dane nájdete na portáli rozhodni.sk  • Členská schôdza klubu konaná v Nových Zámkoch dňa 27.2.2016 odsúhlasila zmeny vo Výbore a Kontrólnej komisii klubu, pozri kontakty . Na schôdzi bol schválený plán podujatí na rok 2016 .
  • cez víkend 27.-28.2.2016 sa konal výcvik v Nových Zámkoch - lesopark Berek, pozri fotogaléria . Začiatočníkom sa venoval pán Štefan Janega, pokročilým páni Kristián Nyári a Ján Cepo.


Príhovor prezidenta klubu

Vážení členovia Slovenského športového klubu retrieverov, priatelia psíkov a lesa,

želám vám v roku 2016 veľa zdravia, šťastia, osobných i kynologických úspechov.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať členom výboru, kontrolnej komisie klubu a ostatným aktívnym členom, ktorí pomáhali v uplynulom roku 2015 pri organizovaní a zabezpečovaní našich klubových akcií. Pri hodnotení uplynulého roka 2015 je pre náš klub veľkým úspechom a potešením vaša hojná účasť na organizovaných poľovných skúškach, ktoré prebiehali vždy korektne a na výbornej organizačnej úrovni. Veľmi nás tešila účasť našich členov a aj kynológov, ktorí ešte nie sú členmi nášho klubu.

S kynologickou činnosťou pokračujeme aj v tomto roku a už v týchto dňoch začíname s prípravou výcvikových akcií a následne poľovných skúšok plánovaných pre rok 2016.

Chceme aj ďalej zachovať kvalitný poľovný výcvik psov, za účelom ich reálnej upotrebiteľnosti v poľovných revíroch, aby boli skutočným prínosom a pomocou pre poľovníkov pri výkone poľovného práva. Výcvik bude opäť zameraný na praktickú prípravu psov v simulovaných poľovných situáciách.

Preferujeme výcvik psa, ktorý v každej situácii dokáže poľovníkovi pomôcť dohľadať a priniesť strelenú zver! Cieľom a ideou nášho občianskeho združenia je ctiť si prírodu, jej dary, zachovávať poľovné tradície a čo najlepšie pripravovať psy na skutočný poľovný výkon v reálnych podmienkach našich revírov.

Aj v tomto roku opäť otvárame „imaginárne dvere“ nášho klubu ku spolupráci so Slovenským retriever klubom a ďalšími kynologickými subjektmi, ktorým záleží na kvalite poľovnej pripravenosti psov a aj ich vodičov. Na naše pripravované klubové akcie pozývam nie len členov Slovenského športového klubu retrieverov, ale aj všetkých priateľov prírody a lesa, ktorí sa venujú poľovnej kynológii a práca so svojim psom im prináša radosť.

Dovoľte mi vám pripomenúť, že je najvyšší čas úhrady členského poplatku na rok 2016, ak ste tak ešte nestihli urobiť (do konca mesiaca január), nakoľko už na koniec zimy pripravujeme členskú schôdzu, kde chceme prerokovať prípravu plánovaných podujatí. O termíne jej konania vás budeme včas informovať.

Na záver vám všetkým ešte raz želám úspešný vstup do roku 2016 a je mojim prianím, aby sme sa stretávali v dobrej nálade aj počas tohto roka.

Poľovnej kynológii zdar!

Štefan Janega