personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Novinky 2020

Novinky 2020


ZBOHOM

S hlbokým zármutkom oznamujeme členom kynologických klubov, všetkým priateľom a známym, že nás navždy opustil kamarát a prezident nášho klubu, pán Štefan Janega.

Stefan zbohom

Štefan, odpočívaj v pokoji. Česť tvojej pamiatke.

V Nových Zámkoch 22.12.2020.


Vianoce-2020


POĽOVNÍCTVO MÁ ZMYSEL

Vážení členovia a priaznivci Slovenského športového klubu retrieverov,

dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na petíciu o zachovaní organizovaného poľovníctva na Slovensku. Od jednotnej organizácie nášho poľovníctva sa odvíja aj jednotné riadenie poľovníckej kynológie a teda aj budúcnosť našich poľovných retrieverov.

O čo v petícii ide nájdete na na stránke www.polovnictvomazmysel.sk , celé znenie na http://bit.ly/peticia_full . Petíciu je možné podpísať elektronicky alebo stiahnutím a vypísaním petičného hárku na http://bit.ly/peticia_PMZ . Petícia je širokospektrálna, nie je určená len poľovníkom, a našej spoločnej veci môže pomôcť, ak s ňou oboznámite Vašu rodinu, priateľov i kolegov v práci. Petičné hárky je potrebné doručiť do 30.11.2020.

Poľovníctvu a poľovníckej kynológii zdar !

Výbor SŠKR


NAPÍSALI O NÁS

v magazíne Poľovníctvo a Rybárstvo číslo 11/2020

PaR 11 20

 


Majstrovstiev SŠKR 2020 sa zúčastnilo 5 dvojíc, všetky v triede otvorenej, trieda veteránov nebola obsadená.

Majstrom sa stala labradorka ELLA Celemantia vedená Karolom Brányikom, vicemajstrom labradorka CELESTINE Deep Harmony vedená Tomášom Kajanovičom.

Srdečne blahoželáme, Výbor SŠKR


JESENNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV a STAVAČOV

Komjatice 5.9.2020

200905 2 Komjatice


ŠPECIÁLNE SKÚŠKY z VODNEJ PRÁCE

Rastislavice 22.8.2020

200822 9 Rastislavice


Vážení členovia SŠKR,

tohoročný letný výcvikový tábor v Skýcove sa nekoná. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

Výbor SŠKR


DEBRY VÍŤAZ LESA 2020

200719 4 LSR fb

víťazná dvojica: Karol Brányik a ELLA Celemantia


Vážení priaznivci SŠKR,

vzhľadom na súčasný vývoj CoViD19, termínový kalendár skúšok poľovnej upotrebiteľnosti bude temer isto dodržaný.

Uvítali by sme, ak by ste na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tajomníčky klubu nahlásili predbežný záujem, čím skôr o FSR+LSR. Propozície Derby víťaz lesa 2020 zverejníme na budúci týždeň.

Výbor SŠKR, 28.5.2020


Klubové podujatia sú pozastavené.

Výbor SŠKR


Priatelia, začíname výcvikový rok 2020. Nech sa Vám darí.

 200201 2 Berek

Poľovníckej kynológii zdar!


Vážení členovia Slovenského športového klubu retrieverov,
 
v zmysle stanov čl.5 bod (3) sa v sobotu 1.2.2020 uskutoční Výročná členská schôdza klubu v zrekonštruovanej reštaurácii Bažant na Slávičej ulici č.23 v Nových Zámkoch so začiatkom o 13:30 hod.
 
Program ČS
 • Zahájenie, voľba pracovných komisií, schválenie programu
 • Správa prezidenta o fungovaní klubu
 • Správa viceprezidenta pre výcvik o tréningoch a skúškach
 • Správa tajomníka o stave členskej základne
 • Správa ekonóma o hospodárení a majetku a návrh rozpočtu 2020
 • Správa kontrolnej komisie
 • Diskusia k správam a rozpočtu
 • Informácie z Výboru a rôzne návrhy k činnosti
 • Prijatie uznesenia
 • Odovzdanie cien a diplomov z MSŠKR a dekrétov vodičom-začiatočníkom
 • Záver
Zároveň Vás Výbor klubu pozýva na tréning v lesoparku Berek od 9:00 do 13:00. Zraz o 8:45 na konci Tatranskej ulice.
 
Pred ČS bude v reštaurácii zabezpečený obed a v prípade záujmu treba do 29.1. nahlásiť účasť pani Helene Saganovej, tel.+421 905 248 62, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 
Poznámka: členstvo v klube pre rok 2020 je potrebné predĺžiť do 31.1.2020 platbou na účet klubu IBAN: SK25 0900 0000 0050 5849 4069 . V správe pre príjemcu uveďte Vaše meno a účel platby členské 2020.

Výbor SŠKR

200201 1 CS NZ small 200201 2 CS NZ small 200201 3 CS NZ small 200201 4 CS NZ small