personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Podujatia 2019

Podujatia 2019

UPOZORNENIE:
 • Pri prihlásením sa na podujatie účastník vyjadruje svoj súhlas s publikovaním svojho mena a priezviska a fotografického materiálu zhotoveného na podujatí v elektronických i tlačených médiách bez akýchkoľvek obmedzení. Z tohto dôvodu musí prihlášku na dané podujatie podpísať a zaslať buď poštou alebo oskenovanú na e-mail.
13.4.
Belá, Iža,
Bacúch
regionálne výcviky
nácvik dohľadávania a prinášania na diaľku (vlečenej zveri)
Bacúch len začiatočníci
27. a 28.4.
Nové Zámky
výcvikový víkend
nácvik disciplín FSR, LSR, FD
8.6.
Belá, Iža,
Bacúch
regionálne výcviky
nácvik dohľadávania a prinášania pohodenej zveri
Bacúch len začiatočníci
5.7.
Nové Zámky
príprava na Derby víťaz lesa
13. a 14.7.
Nové Zámky
súťaž DERBY VÍŤAZ LESA 2019 "O pohár primátora mesta Nové Zámky" 5. ročník
3. až 10.8. Skýcov
letný výcvikový tábor
týždňový výcvik + členská schôdza, pozvánka, prihláška, fotoalbum
17.8.
Báb
Špeciálne skúšky z vodnej práce
29.8.
Iža, Belá
príprava na JSR
7.9.
Imeľ
Jesenné skúšky retrieverov
12.10.
Nové Zámky
príprava na FD
19.10.
Nové Zámky
Farbiarske skúšky duričov
29.11. až 1.12.
Skýcov
slávnostné ukončenie výcvikového roka 2019
Členská schôdza

 • Účelom výcvikových dní je, okrem prípravy začiatočníkov, hlavne príprava vodičov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s možnosťou praktického preskúšania si disciplín na týchto skúškach. Extra výcvik sa dá individuálne dohodnúť s niektorým členom komisie pre výcvik.

 • Poplatok za spoločný výcvik pre nečlenov 10 €/deň, členovia klubu zdarma. Poplatok za spoločný výcvik je potrebné uhradiť na účet klubu a do správy pre príjemcu uviesť meno vodiča - miesto a dátum výcviku. Individuálny výcvik podľa dohody s cvičiteľom.


 • Účasť na regionálnom výcviku je potrebné dohodnúť s organizátorom aspoň týždeň vopred. Kontakty:
  • Bacúch (Brezno): Andrea Kudybová, tel.+421 918 784 336
  • Iža (Komárno): František Kľučka, tel.+421 908 790 083
  • Belá (Martin): Dušan Kollárik, tel.+421 905 514 120

 • K prihláške na skúšky treba okrem potrvdenia o úhrade štartovného, priložiť aj kópiu preukazu o pôvode psa

 • Poplatky za skúšky schválené na ČS v Skýcove 30.11.2018. Združené štartovné na súťaž Debry víťaz lesa (FSR+LSR) pre člena 80 €.
skúška štartovné pre člena
FSR, FSMP 80 € 50 €
LSR, LSMP 80 € 50 €
JSR, JSS 80 € 50 €
VP 100 € 60 €
VSR, SRPMZ 160 € 100 €

 • Zmena termínov a miesta konania vyhradená.