personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Podujatia 2018

Podujatia 2018

UPOZORNENIE:
 • Pri prihlásením sa na podujatie účastník vyjadruje svoj súhlas s publikovaním svojho mena a priezviska a fotografického materiálu zhotoveného na podujatí v elektronických i tlačených médiách bez akýchkoľvek obmedzení. Z tohto dôvodu musí prihlášku na dané podujatie popísať a zaslať buď poštou alebo oskenovanú na e-mail.
17.3.
Belá
regionálny výcvik
oboznámenie sa s disciplínami FSR, LSR a začiatočníci
24.3.
Bacúch,
Iža
regionálne výcviky
na Bacúchu len začiatočníci
v Iži podľa dohody
21. a 22.4.
Nové Zámky
výcvikový víkend, prihláška, foto
disciplíny FSR, LSR
19. a 20.5. 14.7.
Nové Zámky
súťaž DERBY VÍŤAZ LESA 2017 o pohár primátora mesta Nové Zámky IV.ročník
19.5. FSR, 20.5. FSMP, 20.5. 14.7. LSR a LSMP
9.6.
Bacúch,
Iža,
Belá
regionálne výcviky
disciplíny JSR a začiatočníci
na Bacúchu len začiatočníci
4. až 11.8. Skýcov
klubová dovolenka, pozvánka, fotoalbum
týždňový výcvik, dispicplíny JSR a VSR
10.8. (piatok)
Skýcov
Členská schôdza, chata Breziny, začiatok o 18:00
náhradný termín a miesto budú oznámené
29.8.
Iža,
Belá
regionálne výcviky
disciplíny JSR
1.9.
Ďulov Dvor
(Komárno)
Jesenné skúšky retrieverov CACT a Jesenné skúšky stavačov
15.9.
Iža
regionálny výcvik
disciplíny VSR okrem práce na pofarbenej stope
22.9.
Bacúch,
Belá (23.9.)
regionálne výcviky
disciplíny VSR okrem práce na pofarbenej stope
na Bacúchu len začiatočníci
29.9. a 30.9.
Raslavice,
Nové Zámky
Všestranné skúšky retrieverov CACT
Rastislavice - pole a voda, Nové Zámky - les
10.11.
17.11.
Beša
Field Trial Retrieverov CACIT, propozície a prihláška
30.11. až 2.12.
Skýcov
slávnostné ukončenie výcvikového roka 2018, pozvánka, prihláška
vyhlásenie výsledkov MSŠKR v piatok 30.11. o 19:00, Skýcov, chata Breziny
Členská schôdza začiatok o 20:00

 • Účelom výcvikových dní je, okrem prípravy začiatočníkov, hlavne príprava vodičov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s možnosťou praktického preskúšania si disciplín na týchto skúškach. Extra výcvik sa dá individuálne dohodnúť s niektorým členom komisie pre výcvik.

 • Poplatok za výcvik pre nečlenov 10€/deň, členovia klubu zdarma.


 • Účasť na regionálnom výcviku je potrebné dohodnúť s organizátorom aspoň týždeň vopred. Kontakty:
  • Bacúch (Brezno): Andrea Kudybová, tel.+421 918 784 336
  • Iža (Komárno): František Kľučka, tel.+421 908 790 083
  • Belá (Martin): Dušan Kollárik, tel.+421 905 514 120

 • K prihláške na skúšky treba okrem potrvdenia o úhrade štartovného, priložiť aj kópiu preukazu o pôvode psa.

 • Do Majstrovstiev SŠKR sa započítavajú výsledky z FSR, LSR, JSR, VSR a FTR.
 • Zmena termínov a miesta konania vyhradená.