personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov FS a LS, Derby 2017 (propozicie)

Derby víťaz lesa 2017

Nové Zámky - lesopark Berek

Farbiarske skúšky retrieverov a malých plemien

sobota 20.5.2016

Lesné skúšky retrieverov a malých plemien

nedeľa 21.5.2016

III. ročník súťaže O pohár primátora mesta Nové Zámky s udelením titulu Derby víťaz lesa 2017 pre retrievera, ktorý absolvuje FSR aj LSR v I.cenách a získa najvyšší súčet bodov za obidva dni.

Skúšky pre malé plemená sú mimo súťaže o Derby titul. Skúša sa podľa všeobecných zásad pre skúšky poľovne upotrebiteľných psov skúšobného poriadku pre malé plemená a retrievery , SPK 3.5.2013.

uzávierka prihlášok 30.4.2017

 štartovné FSR a FSMP  LSR a LSMP obidva dni
 člen SŠKR  30€  30€  50€
 nečlen SŠKR  40€  40€  70€

V prihláške je nutné uviesť konkrétnu skúšku v danom dni (FSR/FSMP, LSR/LSMP). Pri prihlasovaní sa na obidva dni, uviesť obidve skúšky. Prihlášku je možné zaslať poštou alebo na e-mail, musí však byť podpísaná majiteľom psa. Prihlášky spolu s potvrdením o úhrade zasielajte na adresu tajomníka klubu: Mgr. Helena Saganová, 1.mája 311, 03482 Lúčky, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Pri prezentácii vodič psa predloží preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz s planými očkovaniami najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním skúšok proti besnote, psinke, parvoviróze, infekčnej hepatitíde a psincovému kašľu. Choré psy a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčené!

Helena Saganová, tel. +421 905 248 627


tréning disciplín na FS a LS v lesoparku Berek 22. a 23.4.2017

nz berek mini
lesopark Berek