personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Podujatia 2016

Podujatia 2016

Skúšky

Upozornenie: k prihláške na skúšky treba priložiť, okrem potrvdenia o úhrade štartovného, aj kópiu preukazu o pôvode psa.


  • 28.5.2016 Farbiarske skúšky retrieverov a malých plemien, Nové Zámky – Berek
  • 29.5.2016 Lesné skúšky retrieverov a malých plemien, Nové Zámky – Berek
Dvojdňové podujatie s udelením titulu Derby víťaz lesa  a 2. ročník súťaže O pohár primátora mesta Nové Zámky pre víťaza podujatia. Skúšky sú otvorené aj pre iné plemená bez súťaže o titul, propozície a prihlášky

výsledky, foto


  • 3.9.2016 Špeciálne skúšky z vodnej práce o titul CACT, Jasová okr. Nové Zámky

propozície.pdf
prihláška.pdf, prihláška.doc

výsledky, foto


  • 8.10.2016 Jesenné skúšky retrieverov o titul CACT a Jesenné skúšky stavačov, Imeľ okr. Komárno

propozície.pdf
prihláška.pdf, prihláška.doc

výsledky, článok


Výcvik

Účelom klubových výcvikových dní je, okrem pomoci začiatočníkom a ich prípravy, hlavne príprava vodičov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s možnosťou praktického preskúšania si disciplín na týchto skúškach.


  • 30.4. a 1.5.2016 Nové Zámky – Berek, výcvik zameraný na farbiarske a lesné skúšky + výcvik začiatočníkov - pozvánka


  • 2.7. a 3.7.2016 Jasová, výcvik zameraný na skúšky z vodnej práce !! zmena termínu na 9. a 10.7.2016 !! propozície a prihláška . Pre začiatočníkov, nácvik prinášania z hlbokej vody.Prípadný záujem o extra výcvik sa dá individuálne dohodnúť s pánom Nyárim.