personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Dovolenka 2018

Klubová dovolenka 2018

Milí členovia a priaznivci klubu !

Pozývame Vás na týždenný relaxačný pobyt s intenzívnym výcvikom psov.

chata Breziny - Skýcov

[48°30'09.8"N; 18°24'53.1"E]

4. až 11. august 2018

nocľah 8,00€/osoba/noc, plná penzia 14,00€/osoba/deň, pes na izbe 2,00€/pes/noc
kapacita 40 lôžok v 2-lôžkových izbách, WC a sprchy na chodbe
výcvik pre nečlenov 10,00€/pes/deň, pre členov klubu zdarma
 
ch Breziny mapka small
fotoalbum

Pre záväzné prihlásenie vyplňte prihlášku a do 30. júna 2018 uhraďte na účet klubu zálohu 70,00€/osobu za celotýždenný pobyt (deti do 10 rokov bez zálohy), variabilný symbol 82018. V správe pre príjemcu uveďte meno odosielateľa a účel platby - záloha za dovolenku 2018.

Prihlášku vyplňte aj v prípade, že máte záujem len o výcvik bez ubytovania s prípadným záujmom o obedy.

Podpísanú prihlášku.pdf s potvrdením o úhrade zálohy zašlite poštou na nižšie uvedenú adresu, alebo oskenovanú na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

pani Mája Bílá
Moyzesova 6
05801 Poprad

Členská schôdza

chata Breziny - Skýcov

sobota 11.8.2018, začiatok 10:00
piatok 10.8.2018, začiatok 18:00
1. zahájenie
2. voľba pracovných komisií a overovateľov zápisu
3. správy prezidenta, výcvikára, matrikára a ekonóma
4. správa kontrolnej komisie
5. schválenie rozpočtu na rok 2018
6. návrh plánu podujatí na rok 2019
7. diskusia, rôzne
8. uznesenie
9. záver

ahoj Mája Bílá, +421 918 528 834